Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, opdrachten aan ons en met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden.