Het melken komt twee of drie maal daags terug in de routine. Als de ruimte waarin de koeien gemolken wordt onvoldoende comfort bied veroorzaakt dit stress voor de koeien. Doordat de koeien stress ervaren zullen zij minder gemakkelijk de melkput in komen, onrustig staan en hun melk moeilijker laten lopen.
Daarnaast moet de plaats waar de melker staat de juiste hoogte hebben zodat de melker niet onnodig belast wordt.