Een slecht geventileerde stal waar gemakkelijk hittestress ontstaat kost al snel per 100 koeien € 27.000,-* per jaar. Bij 800 geiten kost dit €21.520,-** per jaar.

Koeien

De optimale temperatuur voor een melkkoe is tussen de 5 ˚C en 18 ˚C. Koeien kunnen vanaf een temperatuur van 21 ˚C hittestress ervaren. Als de luchtvochtigheid hoger is ligt deze temperatuur lager. Een koe die melk produceert kan al snel een productiedaling van 10 kg melk per dag hebben. Bij een veestapel van 100 koeien is dit dus 1000 kg melk á € 0,30 is dus een verlies van €300,- per dag.*
Indien er hittestress is bij de koeien kan de nasleep tot wel 6 weken of meer duren. De hittestress kan voor een verlaagde weerstand, verlaagde vruchtbaarheid en klauwproblemen zorgen.

Geiten

Ook geiten ervaren vanaf 25 ˚C negatieve gevolgen van hittestress. Geiten kunnen door de hitte suf worden of zelfs ineens plat liggen. Per geit kan het € 27,- per jaar kosten**. Ook net als bij koeien is er een lange nasleep van hittestress door een verlaagde vruchtbaarheid, pens verzuring en klauwproblemen.

De aarde warmt ieder jaar verder op. Dit is te merken aan de stijgende temperatuur per jaar. In 2016 is de hoogste wereldgemiddelde temperatuur gemeten en was 2016 een van de warmste zomers in 100 jaar in Nederland.

Investeer dus verstandig in goede ventilatie van uw dieren. Dor een goede ventilatie is er minder risico op:
– Hittestress en dus een verlaagde melkproductie.
– Vliegen in de zomer. Voornamelijk als een ventilator geplaatst is in de stal scheelt dit vliegen.
– Mastitis doordat ligboxen droger zijn en bacteriën dus minder kans krijgen om mastitis te veroorzaken bij koeien.

Naast een goede ventilatie is het van belang om uw koeien tijdens warme perioden voldoende te laten drinken. Zie watervoorziening voor ons assortiment drinkbakken en toebehoren.

Vraag gerust eens meer informatie aan een van onze specialisten om advies op uw situatie.

*Uit Veeteelt, Hittestress kost boer 27.000 euro per jaar, 4 april 2017

** Uit Voergroep zuid, Met juiste aanpak gevolgen hittestress geiten voorkomen.